• Aandacht voor het afscheid
    Uitvaartverzorging in Groningen, Friesland en Drenthe
    Bel nu 06-51421477
  • Aandacht voor het afscheid
    Uitvaartverzorging in Groningen, Friesland en Drenthe
    Bel nu 06-51421477
Voorbespreken
Soms is het goed om vooruit te kijken. Veel mensen hebben duidelijke ideeën of wensen voor hun eigen begrafenis of voor het afscheid van een dierbaar familielid. Vaak doe je die ideeën op tijdens een begrafenis van iemand anders. Meestal zakt het weer weg en gaan we weer over tot de orde van de dag. Het leven gaat immers door.

Toch is het raadzaam contact op te nemen met mij. “Een sterfgeval zie je niet altijd aankomen. In die gevallen is het nuttig om al een beetje een idee te hebben over de invulling van de begrafenis. Maar ook, niet onbelangrijk, over de kosten”.

Verzekering
Veel mensen hebben in het verleden een uitvaartverzekering afgesloten. “Het is verhelderend om die eens samen door te nemen.De mensen worden ouder en vaak veranderen de wensen en kosten dan ook.
Ik heb een onpartijdige kijk op alle soorten verzekeringen en kan u hierin gedegen adviseren. “

Maar ook als u geen uitvaartverzekering heeft, is het belangrijk te weten op wat voor kosten u ongeveer moet rekenen”.

Het is daarbij goed te weten dat een uitvaart verzorgd door Aandacht voor het afscheid niet onbetaalbaar hoeft te zijn.
Contact
Aandacht voor het afscheid
Ria Harkema-Groen

M: 06-51421477
T: 0594-597551